MAYLANGTHANG_LOGO

Ngọc Giao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ Veranda CK VP 15:50 18/6 thành Veranda CK VP 15:50 18/6, ĐÃ XUẤT VÉ GIẤY cho khách hàng Nguyen Thi Mai Thao

Công ty Cổ Phần Mây Lang Thang GPKD số 5801438884
Sở KH và ĐT Tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 27/07/2020
Địa chỉ: 7B Hoàng Hoa Thám, P. 10, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
Hotline: 0912946549
Mail: [email protected]