MAYLANGTHANG_LOGO

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ THÀNH PHỐ THANH HOÁ

Địa chỉ: TRUNG TÂM HỘI NGHỊ THÀNH PHỐ THANH HOÁ - Đại lộ Nguyễn Hoàng, Phường Đông Hải, Thành Phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá (Cạnh Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố Thanh Hoá)

HÌNH ẢNH SÂN KHẤU