MAYLANGTHANG_LOGO

SHERATON, TP. CẦN THƠ

Địa chỉ: 209 Đ. 30 Tháng 4, An Lạc, Ninh Kiều, Cần Thơ

HÌNH ẢNH SÂN KHẤU