MAYLANGTHANG_LOGO

MƯỜNG THANH GRAND PHƯƠNG ĐÔNG, TP. VINH

Địa chỉ: Khách Sạn Mường Thanh Grand Phương Đông, Số 2 Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

HÌNH ẢNH SÂN KHẤU