MAYLANGTHANG_LOGO

Trương Như đã xác chỉnh sửa ghi chú từ ÚP VÉ – 1NN -> 1MM – CK VCB 11:02 thành UP VÉ – 1NN -> 1MM – CK VCB 16/5 11:02 cho khách hàng Phạm Phương Thuỳ

Công ty Cổ Phần Mây Lang Thang GPKD số 5801438884
Sở KH và ĐT Tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 27/07/2020
Địa chỉ: 7B Hoàng Hoa Thám, P. 10, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
Hotline: 0912946549
Mail: [email protected]