MAYLANGTHANG_LOGO

Trương Như đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành BL UP VÉ 2ST2> 2VIP – (900) CK VCB 1/4 11:32 cho khách hàng Lê Huy Phan

Công ty Cổ Phần Mây Lang Thang GPKD số 5801438884
Sở KH và ĐT Tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 27/07/2020
Địa chỉ: 7B Hoàng Hoa Thám, P. 10, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
Hotline: 0912946549
Mail: contact@maylangthang.com.vn