MAYLANGTHANG_LOGO

Trương Như đã xác chỉnh sửa ghi chú từ BL UP VÉ 2 BB > 2 PLATINUM – (3400) CK VCB 25.06 18:23 thành UP VÉ 2 BB > 2 PLATINUM – (3400) CK VCB 25.06 18:23 cho khách hàng Trần Thị Tú Uyên

Công ty Cổ Phần Mây Lang Thang GPKD số 5801438884
Sở KH và ĐT Tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 27/07/2020
Địa chỉ: 7B Hoàng Hoa Thám, P. 10, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
Hotline: 0912946549
Mail: [email protected]