MAYLANGTHANG_LOGO

Trương Như đã xác chỉnh sửa ghi chú từ BL (1.100) SHOW TN 3/9 – (1.300) CK VP 4/4 9:45 thành BL (1.100) SHOW TN 3/9/23 – (1.300) CK VP 4/4 9:45 cho khách hàng Trần thị thanh tâm

Công ty Cổ Phần Mây Lang Thang GPKD số 5801438884
Sở KH và ĐT Tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 27/07/2020
Địa chỉ: 7B Hoàng Hoa Thám, P. 10, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
Hotline: 0912946549
Mail: contact@maylangthang.com.vn