MAYLANGTHANG_LOGO

Thư Châu đã xác chỉnh sửa ghi chú từ BL DO KHÁCH BẬN – BL(5100) SHOW 2.6 HT – TC – SHOW HỦY NÊN CÒN 8075 – (4250) BL QUA SHOW PMQ 3006 – CÒN 3825 thành BL DO KHÁCH BẬN – BL(5100) SHOW 2.6 HT – TC – (4250) BL QUA SHOW PMQ 3006 – CÒN 3825 cho khách hàng Bạch Bảo Ngân

Công ty Cổ Phần Mây Lang Thang GPKD số 5801438884
Sở KH và ĐT Tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 27/07/2020
Địa chỉ: 7B Hoàng Hoa Thám, P. 10, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
Hotline: 0912946549
Mail: [email protected]