MAYLANGTHANG_LOGO

Thư Châu đã xác chỉnh sửa ghi chú từ (18,592,500) gồm (2992500) GG15 CHILLCUNGMAY20 & (15600000) BL QV – HT 0607 – (1357500) CK VCB 2806 10:16 thành (18,592,500) gồm (2,992,500) GG15 CHILLCUNGMAY20 & (15,600,000) BL QV – HT 0607 – (1357500) CK VCB 2806 10:16 cho khách hàng Hoang Yen

Công ty Cổ Phần Mây Lang Thang GPKD số 5801438884
Sở KH và ĐT Tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 27/07/2020
Địa chỉ: 7B Hoàng Hoa Thám, P. 10, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
Hotline: 0912946549
Mail: [email protected]