Menu

Ngọc Giao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ BL 1 VÉ QUA SHOW 23/7 thành BL 1 VÉ QUA SHOW 23/7 (Nhi xác nhận) cho khách hàng Lê Thị Hồng Liên