MAYLANGTHANG_LOGO

Đức Anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành BL (700) show NTTQ 23.9 – (200) CK VP 19/9 22:50 cho khách hàng Phan thị thanh hân

Công ty Cổ Phần Mây Lang Thang GPKD số 5801438884
Sở KH và ĐT Tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 27/07/2020
Địa chỉ: 7B Hoàng Hoa Thám, P. 10, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
Hotline: 0912946549
Mail: [email protected]