MAYLANGTHANG_LOGO

Đức Anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ GG10 KHÁCH CHỊ GIANG – CK VP 15/9 22:48 thành GG10 KHÁCH CHỊ GIANG – CK VP 15/9 22:48 – BL HỦY SHOW – ĐÃ BL QUA SHOW NTTQ 23.9 cho khách hàng Chị Lai

Công ty Cổ Phần Mây Lang Thang GPKD số 5801438884
Sở KH và ĐT Tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 27/07/2020
Địa chỉ: 7B Hoàng Hoa Thám, P. 10, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
Hotline: 0912946549
Mail: [email protected]