MAYLANGTHANG_LOGO

Bích Phượng đã xác chỉnh sửa ghi chú từ GG30 HỦY SHOW HN 29.06 thành GG30 HỦY SHOW HN 29.06 – CK VCB 28.06 cho khách hàng Thu Hường

Công ty Cổ Phần Mây Lang Thang GPKD số 5801438884
Sở KH và ĐT Tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 27/07/2020
Địa chỉ: 7B Hoàng Hoa Thám, P. 10, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
Hotline: 0912946549
Mail: [email protected]