MAYLANGTHANG_LOGO

Bích Phượng đã xác chỉnh sửa ghi chú từ BL ĐỔI SHOW 13.07 MF -> MITN – CK VP 26.06 23:00 thành BL (11tr2) SHOW BDAY #2 – (1tr6) CK VP 10/6 15:27 CK VP 26.06 23:00 cho khách hàng Nguyễn Thị Thu Thuỷ

Công ty Cổ Phần Mây Lang Thang GPKD số 5801438884
Sở KH và ĐT Tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 27/07/2020
Địa chỉ: 7B Hoàng Hoa Thám, P. 10, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
Hotline: 0912946549
Mail: [email protected]