MAYLANGTHANG_LOGO

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ QUỐC GIA – HÀ NỘI

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ QUỐC GIA, HÀ NỘI

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ QUỐC GIA - HÀ NỘI - MẪU
02/02/2021

SHOW-TIME: 20:00

THÔNG TIN

DIAMOND

3000000

PLATINUM

2000000

GOLD

1000000

LANG THANG

9000000

BỀNH BỒNG

8000000

THẢNH THƠI

5000000

MƠ MÀNG

4000000

NHỞN NHƠ

Khu vực thuộc tầng 2
4000000

LỬNG LƠ

Khu vực thuộc tầng 2
3000000

MÔ TẢ

SƠ ĐỒ CHỖ NGỒI

SƠ ĐỒ CHỌN CHỖ
× Send
× Send